Ponujamo novejši pristop klasičnemu 2D projektiranju iz katerega je že na samem začetku razvidno kaj želite in kako bo to izgledalo, na ta način vam olajšamo predstavo kako bo vaš objekt v resnici izgledal – izdelamo virtualni 3D model objekta. Ne ponujamo samo vizualizacije, ampak mnogo več. V sodelovanju z ostalimi projektanti in izračuni energetske bilance po PHPP 07 dopolnimo 3D objekt kateri vsebuje že vse ključne detajle in informacije za zagotovitev energetske učinkovitosti. Iz takega dopolnjenega 3D modela lahko hitro pridobimo podatke za detajlno sestavo popisa del.

Na koncu ne bo presenečenj s strani izvajalca v smislu podražitve ponujenih del. Iz obstoječega modela izhajajo vsi nadaljnji načrti za PGD in PZI dokumentacijo.

 Stremimo k BIM modeliranju.

ogrodje

Virtualni 3D model objekta. Objekt je usklajen in ima vrisane konstruktivne elemente. Iz takega modela izhaja ogromno informacij.

armatura plošče, vertikalne vezi in horizontalne vezi

armatura plošče, vertikalne vezi in horizontalne vezi