Držimo se načela, da zajamemo dobre vhodne podatke, jih obdelamo in na koncu dobimo dobre rezultate. To pomeni, da z dobro začetno idejno zasnovo lahko dosežemo zavidljive rezultate kateri vam bodo v objektu zagotavljali ugodje in ne bremena vaši denarnici tekom uporabe.

Celovita ponudba zajema:

  • svetovanje o gradnji katero je podkrepljeno z energetsko bilanco objekta, virtualno 3D projektiranje vašega objekta ter inženiring od začetka do konca gradnje skupaj z znanimi finančnimi sredstvi in terminskim planom izvedbe.

V primeru, da že imate svojega arhitekta-projektanta, se lahko dogovorimo za sodelovanje in tako skupaj dosežemo želene rezultate.

 

 

S celovito ponudbo do kakovostnega izdelka za vas

Predpostavke o učinkoviti gradnji:

– energetski objekt z majhnimi toplotnimi izgubami,

– racionalna zasnova objekta in razporeditev prostorov,

– preverljiva energetska bilanca objekta podprta z programom PHPP07,

– redosledni načrti in ustrezni detajli ključnih elementov,

-predvidljive količine potrebnih del za dosego končnega cilja,

-ustrezni (standardizirani) popisi del,

-upoštevanje želj naročnika

-nadzor gradnje, kontrola ključnih detajlov.

V podjetju smo mnenja, da zgoraj opisane postavke pripeljejo do kakovostnega objekta zato želimo s celovito ponudbo doseči kakovostni izdelek za vas.