Lokacija: Vitovlje
Za naročnika izvajamo 3D projektiranje, smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Objekt: Družinska hiša je moderno zasnovana z ravno zeleno streho, masivna gradnja. Objekt je zasnovan kot zelo dobra NEH.
Značilnosti:
-dober toplotni ovoj,
-približek oblike kubusu,
-prisilno prezračevanje,
-južna lega
 
Tehnični podatki:
-potreba po ogrevanju: 20 kWh/m2a,
-prezračevanje z rekuperatorjem:  0,6 h-1,
-potreba po primarni energiji: 84 kWh/m2a,
-ogrevane neto površine: 238 m2,
 
Razporeditev toplotnih  izgub glede na posamezne sklope:
-okna+vrata = 40%,
-obodne stene = 29%,
-strehe = 15%,
-tla nad zemljino = 9%,
-toplotni mostovi = 6%,
-ostalo 1%

 

skica bodočega objekta

idejna zasnova

render prt sc

popis del x

popis del

popis del

popis del s standardiziranimi popisnimi postavkami, primeren za PZI dokumentacijo

popis del1

popis del idejne zasnove, določitev grobe ocene investicije

phpp07

energetska bilanca objekta izračunana s PHPP 07

armatura1

virtualni izris armature – PZI načrt. Spisek potrebne armature pripravljen za naročilo, teža naročila znana!

render prt sc3