V razmislek!

Odločate se za sanacijo vašega obstoječega objekta, pri tem naj vam bosta vodilo kvaliteta prenove ter zmanjšanje energije potrebne pri ogrevanju za faktor 10, kar bo kasneje zmanjšalo obratovalne stroške. Če že na začetku temu posvetite dovolj pozornosti, se vam bo to obrestovalo v prihodnosti. Če ste se že odločili, da boste vložili vaš čas in denar v obnovo objekta, potem to storite premišljeno!

Rešitev za energetsko sanacijo je veliko, zato je treba izbrati najboljšo in najustreznejšo za vaš objekt in vaš žep. Detajli zahtevajo največ pozornosti, saj je od njih odvisen popis del in končna cena prenove objekta.

Če se boste odločili za ta korak, vam lahko ponudimo:

  • Idejna zasnova prenove: Izdelava računske letne energijske bilance stavb (za obstoječe stanje ter za izbran scenarij energetske sanacije, po metodologiji za nizkoenergijske oz. pasivne stavbe (PHPP07), z določitvijo računske potrebe stavb po energiji za ogrevanje.
  • Pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  • Projekt za izvedbo (PZI)

 

Celovita energetska sanacija, ki vam jo ponujamo, zajema:

  1.  Ogled objekta (izmera, če obstoječi objekt načrtov nima.
  2.  Predlog ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.
  3.  Izračun letne energijske bilance stavbe z določitvijo računske potrebe stavbe po energiji za ogrevanje za obstoječe in predvideno stanje po metodologiji za nizkoenergijske oz. pasivne stavbe (PHPP07).
  4.  3D izris arhitekture objekta pred in po sanaciji (iz modela je razvidna celovita sanacija in izgled stavbe).
  5.  Natančni načrti z detajlno dokumentacijo za sanacijo.

Dokumentacija poleg IDZ, PGD in PZI dokumentacije zajema še PHPP izračun s podrobnimi detajli izvedbe saniranih delov vašega objekta. Hkrati se lahko izvedejo tudi upravni postopki za morebitne legalizacije objektov.

  • Preračun energijske bilance v času gradnje (morebitne spremembe, cenejše rešitve,…).
  • Nadzor energetske obnove, komplet z našo prisotnostjo na gradbišču. Na ta način zagotovimo, da bo objekt saniran na tak način, kot je bilo dogovorjeno!

 

Lahko pa se dogovorimo za delno sodelovanje, če že imate izbrane projektante. Na ta način zagotovimo, da bo objekt saniran na tak način kot je bilo dogovorjeno!