V razmislek!

Odločili ste se za gradnjo novega objekta, naj bo vaše vodilo kvaliteta. S tem mislimo predvsem na racionalno gradnjo z nizkimi obratovalnimi stroški. Če se tega zavedate, potem ste že na pravi poti. Pri načrtovanju novih objektov stremimo k popolnosti, predvsem v smislu energetske učinkovitosti in funkcionalnosti zasnove objekta. Pri taki zasnovi vam poiščemo konstrukcijske rešitve, ki zmanjšajo finančni vložek pri gradnji.

Če že vlagate v gradnjo nepremičnin, potem to storite premišljeno!

 

Ponudimo vam lahko:

  1.  Ogled lokacije parcele, za katero po potrebi izdelamo geodetski posnetek, katerega tudi kasneje uporabimo v projektni dokumentaciji.
  2.  Virtualni 3D izris objekta usklajen z vašimi željami in našimi idejnimi rešitvami.
  3.  Investicijsko oceno virtualnega objekta ločeno po posameznih delih.
  4.  Ovrednotimo učinke gradnje glede na prioriteto oz. faznost izvedbe glede na vaše finančno stanje.
  5.  Načrte.
  6.  Načrte v kompletu z upravnimi postopki za IDZ in PGD dokumentacijo.
  7.  Detajlno dokumentacijo za PZI, komplet z izračunom PHPP ter ključnimi detajli izvedbe.

 

Lahko pa se dogovorimo za delno sodelovanje, če že imate izbrane projektante.

 

Stremimo k popolnosti energetskih rešitev, zanima nas PH (pasivna hiša) in NEH (nizko energijska hiša) objekti. Vsaka stranka mora že pred pričetkom del vedeti, koliko bo znašal njen finančni vložek ter koliko časa ima na voljo.