Posredujte nam tlorise (skice) vašega projekta in opis prostora.

Po poslanih 2D podlogah in željah iz opisa izdelamo 3D virtualni model. Prejmete:

-3D virtualni model v 3D PDF prikazovalniku,

-opis posameznih prostorov s količinami,

-renderje posameznega prostora.

povpraševanje

 

                  uporabljen tloris oz. 2D načrt

 

                              render

render

tloris virtualnega modela

TLORIS